SÍDLO SPOLEČNOSTI:

PS SLUŽBY, a.s.
Pražákova 888/66b
639 00 Brno

T +420 543 216 850
F +420 543 213 712
E info@psassistance.cz

IČO: 26913755
DIČ: 26913755

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, spisová značka C 35521